Договір
публічної оферти

купівлі – продажу товарів

м.Київ

Цей Договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти Договір купівлі-продажу Товару, що представлений на сайті https://Larvij.ua/

Цей Договір являється публічним, тобто у відповідності до статті 633 Громадянського кодексу України його умови однакові для усіх покупців незалежно від статусу: фізична особа, юридична особа, фізична-особа-підприємець.

Шляхом укладення цієї угоди Покупець у повному обсязі приймає умови та порядок оформлення Замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, а також відповідальності за недоброякісне Замовлення та усі інші умови Договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити замовлення» на сторінці оформлення замовлення та отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Терміни та визначення

1.1. Товар або Послуга – об’єкт згоди Сторін, який був вибраний Покупцем на сайті Інтернет-магазина і розміщений в «Кошику» або вже придбаний раніше Покупцем у Продавця у дистанційний спосіб.

1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://Larvij.ua/, створений для укладання договорів роздрібного продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла віку 18-ти років, яка отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення при покупці Товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для мети, що не пов’язана із здійсненням підприємницької діяльності, а також юридична або фізична особа-підприємець.

1.4. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Ларвідж РІтейл» (ЄДРПОУ 43078515), юридична особа, яка створена та діє у відповідності до Законодавства України, місцезнаходження якої вказано в реквізитах цього Договору (див. п.13).

2. Предмет Договору і порядок його укладання

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладання Договора-оферти (акцептом оферти) і моментом повного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, що розміщене на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформленим у письмовому вигляді.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через спеціальну форму «Кошик». Якщо замовлення створене через електронну пошту або телефоном, вказаним у розділі контактів Інтернет-магазину, то на вказану Покупцем електронну пошту Продавець надсилає рахунок для оплати.

3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцю у випадку, якщо дані, що були вказані покупцем при оформленні замовлення виявилися неповними та викликають підозру щодо їх недійсності.

4. Ціна Товару

4.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазина. Всі ціни на товари та послуги зазначені на сайті в гривнях без ПДВ.

4.2. Ціни на Товари або послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон’юнктури ринку. При цьому ціна кожної одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем у повному обсязі до дати зміни цін на сайті не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Акційна вартість Товару дійсна лише на період проведення акцій, про що Продавець повідомляє на сторінках Інтернет-магазину.

4.4. Вартість організації доставки Товара та інших супутніх Послуг вказана на сайті Інтернет-магазина.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язується:

5.1.1. Передати Покупцю Товар у відповідності до умов цього Договора та замовлення Покупця.
5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за виключенням випадків, що передбачені цим Договором, чинним законодавством України або за бажанням самого Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазина. Всі зміни набувають чинності з моменту їх опублікування.

5.3. Покупець зобов’язується:

5.3.1. До моменту укладання Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, а також тарифами(цінами), що пропонує Продавець на сайті Інтернет-магазина.
5.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити усі необхідні дані, які його однозначно ідентифікують його як Покупця та достатні для доставки Покупцю Товару, що був замовлений.

6. Умови постачання та повернення Товару

6.1. Відправлення (послугами кур’єра, пошти або самовивозом) товару здійснюється протягом 5 робочих днів з дня надходження коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

6.2. Продавець за власний рахунок організовує доставку товару тільки в тому випадку, якщо загальна сума покупки становить не менше 4000 гривень при відправці на адресу і не менше 2500 гривень при відправці на відділення (Новою Поштою).

6.3. Якщо загальна сума замовлення нижче суми для організації безкоштовної доставки, що була зазначена у п.6.2. цього Договору, оплата організації такої доставки здійснюється за рахунок Покупця.

6.4. Продавець зобов’язаний надати Покупцю розрахунковий документ на оплачений Товар.

6.5.Покупець має право на повернення Продавцю Товару належної якості, що був придбаний у нього, якщо Товар не задовільнив Покупця за формою, габаритами, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний ним за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня придбання. Повернення Товару належної якості відбувається, якщо Товар не був у використанні, збережений його товарний вигляд, споживчі якості, ярлики, а також розрахунковий документ, що був виданий покупцю разом з проданим товаром. Перелік Товару, що не підлягає поверненню на підставах, передбачених цим пунктом, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.6. Повернення Покупцю вартості Товару належної якості виконується протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту його отримання Продавцем за умови виконання вимог, що передбачені п.6.1. Договору. Вартість товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Вартість організації доставки Товару належної якості, що повертається на адресу Продавця, здійснюється за рахунок Покупця. А компенсація вартості організації доставки Товару у зв’язку з поверненням Товару неналежної якості Продавцем відшкодовується Покупцю.

6.7. У випадку виявлення протягом 14 календарних днів недоліків у Товарі, неповної комплектації поштового відправлення замовлення Покупець в порядку та в строки, що встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцю вимоги, що передбачені Законом України «Про захист прав споживачів».

6.8. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», здійснюється Продавцем за умови надання Покупцем документів, що передбачені дійсним законодавством України, в тому числі, але не виключно, письмової заяви за зразком.

6.9. Продавець не відповідає за недоліки товару, що виникли після його передачі Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

6.10.У випадку, якщо Товар пролежав понад встановлені до отримання Товару строків у відділенні «Нової пошти» або інших перевізників і Покупець не забрав вчасно замовлення через свої обставини, додаткову вартість за зберігання перевізникам сплачує Покупець.

6.11. При оформленні повернення Товару Покупець повинен:

  • пред’явити документ, що посвідчує його особу (паспорт, посвідчення водія, або інший);
  • надати розрахунковий документ, що підтверджує факт придбання Товару;
  • заповнити заяву на повернення (завантажити бланк заяви);
  • повернути Товар.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

7.4. У випадку обставин непереборної сили, Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для даного Договору розуміють події, що мають надзвичайний, невідворотній та непередбачуваний характер, що виключає або прямо заважає виконання умов Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та зупинити їх своїми діями.

8. Конфіденційність та захист персональних даних

8.1. Покупець надає свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації та оформленні замовлення та дає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання, в тому числі на передачу, своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних» без обмеження строку дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання інформації контрагентам та третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин в сфері захисту прав споживачів, в сфері реклами та маркетингових досліджень. А також Покупець дає свою згоду на передавання його даних транспортно-експедиторським та кур’єрським організаціям, будь-яким банкам та/або фінансовим установам та іншим третім особам без обмеження на розсуд Продавця, а також в інших випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець відповідає за актуальність своїх персональних даних. Продавець складає з себе відповідальність за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку із неактуальністю інформації про Покупця або її невідповідності дійсності.

9. Інформаційні забезпечення

9.1. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від продавця та його партнерів, що діють на підставі Договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень(СМС) та електронної пошти або інших месенджерів.

9.2. В будь-який момент Покупець вправі відмовитися від отримання такої розсилки на сайті Інтернет-магазину.

10. Правила використання матеріалів, що розміщені на сайті інтернет-магазину

10.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включають без обмежень тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові відтворення.

10.2. Весь зміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України та міжнародними договорами.

10.3. Покупець або будь-які треті особи не мають права використовувати матеріали, що розміщені на сайті Інтернет-магазина, а саме: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам без письмової згоди Продавця.

11. Інші умови

11.1. Цей договір є дійсним на території України та діє в рамках чинного законодавства України

11.2. Усі суперечності, що можуть виникнути між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення урегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець чи Продавець має право звернутися за рішенням даного питання в судові органи України у відповідності до її законодавства.

11.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, що передбачений п.5.2.1. Договору. Крім того, зміни в Договір також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

12. Термін дії Договору та порядок його розірвання

12.1. Цей договір діє до повного виконання зобов’язань Сторонами, за виключенням випадків його дострокового розірвання.

12.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, що передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

13. Реквізити Продавця

ТОВ «ЛаРВідж Рітейл»

Юридична адреса:
02002, м. Київ, вул. Сверстюка Євгена,
будинок 11, корп. Б, офіс 221-223

Директор  Шарма Санжей

редакція від 25.08.2020 року